Hotel Wing International Select Nagoya Sakae

"Mag-browse ng bagong hotel sa kamalayan" upang madama ang lakas ng bulaklak na may limang pandama
~ Secret Garden ~ Hotel na nakabalot sa 12 iba't ibang mga bulaklak
Ang hindi pangkaraniwang puwang na tahimik na naninirahan sa nagdodobang center ng Nagoya na "Sakae"
Ang dingding sa lobby, na iguguhit ng pintor sa tema ng hardin, ay isang pakiramdam ng pagiging tunay na nakapaloob sa hardin. Lampas na iyon ay isang silid sa silid na may 12 uri ng mga bulaklak na ibinuhos, kabilang ang sulihiya, wisteria, cherry blossom, lavender at hibiscus. Mangyaring tamasahin ang isang di-pangkaraniwang paglagi ng hotel na may matikas na pakiramdam.